Benvinguts a l’Escola Municipal de Formació

 • Instal·lacions modernes...

 • L'aula d'informàtica ens permet respondre a l'actualització i adquisició d'habilitats en les noves tecnologies

 • Disposam d’una aula de gran capacitat per a accions formatives, conferències i exàmens.

Oberta inscripció

Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (2ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 23/01/2018
23/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (3ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 24/01/2018
24/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (4ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 25/01/2018
25/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (5ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 26/01/2018
26/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (6ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 27/01/2018
27/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (7ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 29/01/2018
29/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (8ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 30/01/2018
30/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
Prevenció en la intervenció amb substàncies cancerígenes (9ª edició). Reciclatge SCIS 2018. Bombers Prevenció de Riscs Laborals 2 15 31/01/2018
31/01/2018
RESTRINGIT Presencial Xerrada 12'00 a 14'00
  1-8 de 20 cursos

Noticies destacades

 • 11 de gener de 2018

S'adjunta enllaç convocatòria per part d'Illenc de 54 cursos i 19 tallers de llengua catalana

 

https://www.caib.es/sites/llenguacatalana/ca/febrer_maig_2018/

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 02 de novembre de 2017

Us informam de les següents activitats formatives oferides des de l'EBAP.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 11 de octubre de 2017

“Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2018.

Per això posam al vostre abast el qüestionari que podreu trobar a la Intranet Municipal -apartat Escola Municipal Formació/detecció necessitats formatives- i us demanam que l’ompligueu per, acte seguit, remetre-ho a l’Escola a l’adreça electrònica    Detecciodenecessitats@palma.es

Les conclusions que es treuran d’aquestes enquestes conformaran la base pel disseny del Pla  amb l’objectiu de respondre a les necessitats formatives professionals.

10 d’octubre de 2017

El cap de Servei

Macià Ensenyat Estarelles

 

 Llegir tota la noticia >
 • 27 de setembre de 2017

El pròxim dia 5 d'octubre al casal de barri Son Cànaves a partir de les 10h es debatiran els següents continguts:

1. Contextualització dels pressuposts participatius a Mallorca

2. Experiència del pressuposts participatius a Palma.

3. Pressupost variable. Experiència pilot a Sencelles.

4. Grups de discussió. a. Funcionament dels pressuposts participatius, bases i normativa.

b. Sistema de participació: plataforma digital o presencial. c. Com involucrar a la ciutadania. reptes per sumar.

5. Experiències a municipis: Madrid i municipis d'Andalusia.

 Llegir tota la noticia >
 • 05 de maig de 2017

Per veure la imatge de l'esquerra ampliada, us situau damunt i clicant el botó dret del ratolí seleccionau "ver imagen"

19 i 20 de Maig
I JORNADA SOBRE FISCALITAT JUSTA
Palma, ciutat declarada lliure de paradisos fiscals
Que són els paradisos fisclas? Com operen? Que són els papers de Panamà? Com ens afecta tot plegat a la
ciutadania?
Lloc: Centre Falssaders. Sala de conferències. 2ª planta
Objectiu: Donar a conèixer les desigualtats que comporten el frau fiscal i l’elusió fiscal
d’empreses i grans fortunes, ja que avui en dia, un 20% de persones viuen sota el llindar de la
pobresa al nostre país, des del 2007 el numero de persones amb ingressos baixos o molt
baixos ha passat del 22% al 39%. Alhora, entre el 2011 i el 2014, han augmentat un 26,3% el
número de contribuents que declaren més de 150.000 euros a l’estat espanyol i el nombre de
multimilionaris (patrimoni superior a 30 milions d’euros) ha augmentat un 44%. Una fiscalitat
justa hauria de ser la via per la qual obtenir els ingressos necessaris i revertir tal situació de
desigualtat. El que volem és treballar per trobar respostes, i aportar mesures concretes per
poder revertir aquesta situació de desigualtat.
Metodologia: seran dos dies de formació, amb una taula rodona, conferències i debat obert.
Diferents càrrecs i experts en la matèria intercanviaran opinions des dels diversos punts de
vista, d’acord als càrrecs i responsabilitats que ocupen actualmente.
Dia 19 a les 18h
18:00 – Benvinguda.
18:15 – Taula rodona: «El frau fiscal a ca nostra»
Quina és la situació del frau i l’elusió fiscal a casa nostra? Fiscalitat municipal amb prespectiva
de génere.
Quines accions es duen a terme? Quines podriem fer? Es farà primer una breu exposició per
part de les ponents i després donarem lloc al debat i preguntes.
“Quina és la situació del frau i l’elusió fiscal a casa nostra?” Aurora Jhardi, 1º tinent de batlia,
regidora de Funció Pública i Govern Interior. Quina és la situació de frau i elusió fiscal al nostre
Ajuntament, quines accions s’han dut a terme per poder fer front a aquesta evasió d’impostos
que és un frau a la democràcia.
“Fiscalitat municipal amb prespectiva de génere”. Iolanda Fresnillo, activista social membre de
la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute i de la cooperativa Ekona, ens donarà la visió
de prespectiva de gènere dintre la fiscalitat municipal. (15-20 minuts)
«Campanya: Zones Lliures de Paradisos Fiscals», Patricia Cantarell, membre d’Oxfam
Intermón i de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Ens expicarà la campanya que estan
realitzant des d’Intermón sobre el que suposa l’evasió fiscal i els mecanismes que es poden
aplicar per combatre aquesta pràctica il.lícita. (15-20 minuts)
Modera: Aurora Jhardi, 1º tinent de batlia, regidora de Funció Pública i Govern Interior.
Dia 20 a les 11h
Es realitzaran diverses ponències sobre fiscalitat justa fora de l’àmbit municipal.
11h Obertura del dia: Joana Maria Adillón, Directora General de Funció Pública
11:10h «Mesures fiscals per respondre a la massificació turística», Margalida Ramis, Gob

11:25h «El mercat perfecte no inclou imposts. Adoctrinament neoliberal a la universitat» Xavi
Mir, Professor d’Economia.
11:40h «Fiscalitat justa a les administracions?». Carlos Sanchez-Mato, Regidor d’economia i
hisenda de Madrid.
12:00 – Debat obert
13:00- Tancament de les jornades.
Modera: Joana Maria Adillón, Directora General de Funció Pública
Inscripcions a: escolamunicipaldeformacio@palma.es
Organitza: Area de Funció Pública i Govern Interior

 Llegir tota la noticia >
 • 28 de abril de 2017

Destinataris: Totes les persones que no hagin assistit als cursos en línia que es detallen al punt 3 i que vulguin presentar-se a les proves que es duran a terme i així poder aconseguir l’acreditació de l’aprofitament del curs.

 

 1. Cursos:

 

CURS             Data inscripció Data proves                LLOC

Funció Pública 1ª edició 2017 ,

De 8 a 30 de maig

14/06/2017

AULA G   

 

ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Introducció al Dret Civil 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

Introducció al Dret Penal 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

 

 1. 3.      Inscripció:

 

Al web de l’Escola Municipal de Formació http://emfpalma.es/. El nom dels cursos és “Avaluació per acreditar aprofitament  +  el nom del curs)”.

 

 1. 4.      Temari/documentació:

 

La podreu trobar a partir del 1r dia de la data d’inscripció entrant al curs en qüestió a través del vostre compte al web de l’Escola http://emfpalma.es/.

 

 

 1. 5.      Prova d’avaluació:

 

Consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat l’aprofitament del curs, quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 26 de abril de 2017

El Pla de Formació 2017 contempla la possibilitat d’acreditar l’aprofitament de determinats cursos que es desenvolupen amb la metodologia “en línia”, sense que els interessats a accedir a aquestes proves d’avaluació haguessin realitzat, al seu moment, la inscripció i per tant la participació a aquets cursos.

 Els criteris per a poder participar seran els següents:

      1.   Al mes de juny es convocarà la prova d’acreditació pels cursos realitzats dins el primer semestre i al mes de desembre pels convocats dins el segon semestre. Hi podran participar totes les persones que no hagin formalitzat l’inscripció al curs programat dins els terminis    establerts

      2.   Podran participar a aquestes proves d’avaluació totes les persones que així ho desitgin, obrint-se el termini per a les inscripcions al mes d’abril per la prova de juny i el mes d’octubre per a les proves de desembre.

      3.    El temari de la prova estarà a l’abast dels interessats des del dia d’inscripció.

      4.    La prova d’avaluació consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat amb aprofitament del curs quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

Palma, 7 de març de 2017

 El cap de servei de l’EMF

Macià Ensenyat

 Llegir tota la noticia >
 • 08 de març de 2017

Una vegada finalitzades les gestions pertinents, el passat dia 2 de març la MGN va aprobar el pla de formació 2017 adreçat a tot el personal al servei de l’Ajuntament de Palma.

L’Escola Municipal de Formació és el servei responsable del disseny, execució i avaluació d’aquest Pla i ho farà seguint les directrius estratègiques de la regidoria de Funció Pública i Govern Interior, de les quals assenyalam: 1. orientació progressiva de l’EMF com a gestora del coneixement. 2. Millorar la qualitat de la formació 3. Adreçar les accions formatives per a l’assoliment dels requisits de la carrera professional i l’avaluació de l’acompliment.

Al Pla d’enguany hi podeu trobar alguns canvis metodològics. Conforme vagin surgint us anirem informant de les possibilitats de participació als cursos massius en línea (MOOC) oferits per l’INAP, D’altra banda enguany encetam una nova modalitat d’acreditació de l’aprofitament, convocant a tots els interessats a una prova d’avaluació, sense haver-se incrit ni assistit a alguns cursos en línea que veureu al Pla de formació, els criteris que regularan aquestes avaluacions seran publicats en breu a la intranet municipal i al nostre web.

Per altra banda, per tot el personal interessat a assistir a accions formatives, jornades, congressos, externs  podran demanar una subvenció per a l’inscripció segons els critreris que també podreu consultar al nostre web.

En definititva us proposam aquest Pla com a eina per aconseguir la millora de la competència i de la qualificació, per així millorar el servei a la ciutadania.

PODEU OBRIR I DESCARREGAR-VOS EL PLA DE FORMACIÓ 2017 a la pestanya CURSOS.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 09 de desembre de 2016

Us informam que l'EBAP ha aprovat el Pla de Formació de Llengua Catalana de 2017. El termini d'inscripció estarà obert del 6 al 18 de desembre (ambdós inclosos). En aquest pla, hi pot participar el personal empleat públic de qualsevol administració del territori de les Illes Balears (autonòmica, local o estatal). Tota la informació relativa a oferta de cursos, modalitats d'aprenentatge, horaris, inscripció... es pot consultar a la pàgina web <http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=83607>.

 Llegir tota la noticia >
 • 27 de setembre de 2016

A partir de l'1 d'octubre 2016 es reanuden les classes de condicionament físic pel personal de la Policia Local i es reactiva la reserva als poliesportius.

VEURE HORARI Condicionament físic 2016

 Llegir tota la noticia >
 • 14 de setembre de 2016

S’ha publicat el Pla de Formació per a Entitats Locals de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), programades per a l’any 2016.

 Aquí teniu l'enllaç: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2478328&coduo=2705&lang=ca

 Llegir tota la noticia >
 • EMF - 10 de març de 2016

Dilluns 14 de març a partir de les 9 hores a l’aula E de l’Escola Municipal de Formació  s’impartirà un curs/taller sobre comunicació des de la perspectiva  igualitària, impartit per l’especialista en el tema, escriptora i professora de l’UAB, Sra. Joana Gallego.

 Llegir tota la noticia >
 • 18 de febrer de 2016

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial

Veure el BOIB núm. 21 de 13 de febrer de 2016. Secció II. Autoritats i Personal. Pàg. 4040

 

 Llegir tota la noticia >
 • 12 de febrer de 2016

Llistat d'alumnes admesos a les proves que es duran a terme el proper dia 3 de març 2016 de 10 a 14 hores al poliesportiu SON MOIX.

Clicau a "Llegir tota la notícia"

 Llegir tota la noticia >
 • 04 de desembre de 2015

El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP estarà obert del 5 al 19 de desembre (ambdós inclosos). En aquests cursos, hi pot participar el personal empleat públic de qualsevol administració del territori de les Illes Balears (CAIB, consells insulars, ajuntaments, Estat...). Tota la informació relativa al pla de llengua catalana (oferta de cursos, modalitats d'aprenentatge, horaris, inscripció...) es pot consultar a la pàgina web < http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2705 >.

 Llegir tota la noticia >
 • 08 de octubre de 2015

L'EMF us proposa la participació a les nou accions formatives que es faran a càrrec de les subvencions INAP i gestionades per a l'EBAP.

D

 Llegir tota la noticia >
 • 21 de setembre de 2015

Inscripció curs en línea “Formación en igualdad de
oportunidades: aplicación pràctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”

 Llegir tota la noticia >
 • EMF - 04 de maig de 2015

Donat  que en el curs de PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I,  només hi ha 12 preinscripcions quan el curs estava programat per un mínim de 20 assistents, queda anul·lada la edició del mateix que s’ havia de realitzar els dies 18 , 19 i 20 de maig.

 Llegir tota la noticia >
 • 18 de desembre de 2015

El dimarts, dia 1 d'octubre, se reinicien les classes setmanals de condicionament físic d'acord amb el calendari que s'adjunta. La realització de 4 o 5 sessions mensuals fetes dins cadascuna de les setmanes posibilita que el servei concedeixi un dia lliure per compensar les hores invertides en aquesta formació.

 Llegir tota la noticia >
 • EMF - 08 de novembre de 2012

Es comunica a tot el personal que fa cursos de formació durant la jornada laboral:

 1. Cursos fets algunes hores de distints dies: En aquest cas, el personal te obligació de fitxar quan surtin del seu centre de treball i quan hi tornin. Han de fixar el codi 6 de "cursos de formació".
 2. Cursos d’una durada de tota la jornada laboral: En aquests cursos que es realitzen durant tota la jornada laboral, i que la persona ja no acudeix directament al seu centre de treball,  poden fitxar a l'arribada a qualsevol terminal de Policia amb el codi 6 a l'entrada i a la sortida o bé no fitxar i justificar-ho amb l'informe d'absència indisposició.


El compliment d’aquest requisit permetrà a Prestacions i Control agilitzar la seva tasca i evitar malentesos en el control horari.

 Llegir tota la noticia >
 • 07 de novembre de 2012

Tots els alumnes que han realitzat les 4 hores mensuals de preparació física en qualsevol de les seves modalitats durant els mesos del 2012 que han estat programades, poden realitzar les proves d’aprofitament assenyalades en el decret 67/2004, de 7 de juny.

 

 Llegir tota la noticia >
 • EMF - 26 de juny de 2012

Activitats dels alumnes: Partint del model del curs de menys durada, 10 hores, s’stableixen  les següents accions que s’incrementaran en funció de la durada del cursos:

 • El curs tendrà un mínim de 3 sessions d’ una hora de chat amb els alumnes. Cada alumne està obligat a entrar com a mínim una vegada al Chat i fer una consulta o un comentari.
 • Cada alumne haurà de fer com a mínim una intervenció al Forum.
 • El cur se distribuirà en tres parts  i a cada part hi haurà un exercici o control d’avaluació que s’ha de fer per part de l’ alumne obligatòriament.
 • Es dissenyarà una activitat que pot consistir amb la confecció d’un esquema, resumen, opinió personal, emplenar un “crucigrama” , etc
 • Al final del curs es ferà una avaluació global.
 Llegir tota la noticia >
 • 09 de juliol de 2012

Les persones que han estat denunciades per presumpta infraccions de neteja, renous i/o inserció d’animals de companyia d’acord amb els decrets números 16.815, 24.104  i  24.211 de 20, 22 i 23 de desembre de 2011, respectivament (BOIB núm.2 de 05.01.2012) poden demanar que es deixi en suspens l’execució corresponent a la infracció de fins a 300 €, sol·licitant la inscripció al programa formatiu Commutació de multes a les infraccions de neteja, renous i inserció d’animals, de dues hores de durada

 Llegir tota la noticia >
 • 03 de maig de 2011

La proposta d'una nova eina de gestió formativa que figurava a la programació de l'any 2011 ja és una realitat.

 Llegir tota la noticia >