Benvinguts a l’Escola Municipal de Formació

 • Instal·lacions modernes...

 • L'aula d'informàtica ens permet respondre a l'actualització i adquisició d'habilitats en les noves tecnologies

 • Disposam d’una aula de gran capacitat per a accions formatives, conferències i exàmens.

Oberta inscripció

Ordenança municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans. 2ª edició, 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 25 06/11/2019
07/11/2019
ABIERTO Presencial Curs 9 a 14 h.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 44 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 11/11/2019
24/11/2019
ABIERTO Blended Curs Dia 11 de novembre a les 15,00 hores primera i única classe explicativa del curs
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 45 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 11/11/2019
24/11/2019
ABIERTO Blended Curs Dia 11 de novembre a les 15,30 hores primera i única classe explicativa del curs
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 46 edició , 2019 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 11/11/2019
24/11/2019
ABIERTO Blended Curs Dia 11 de novembre a les 16,00 hores primera i única classe explicativa del curs
Les noves masculinitats com a eina de creixement personal i professional Nivell I. 1a edició, 2019 Preferentment adreçat al personal de l'Ajuntament de Palma que pertany a col.lectius professionals masculinitzats-Policia Local i Bombers- i la resta de personal masculí de l'Ajuntament. Igualtat 10 15 15/11/2019
18/11/2019
ABIERTO Presencial Curs De 9 a 14 h.
4ª Recuperació Test Curs "El sistema d' avaluació de competències 360 º". Sols pels funcionaris que tenguin pendent el test. 1 40 25/11/2019
25/11/2019
ABIERTO Presencial Altres dia 25 de novembre a les 17 hores.
Protocols d'intervenció davant situacions de dol, pèrdua i malaltia. 1a edició, 2019 Benestar social Benestar social 20 20 28/11/2019
29/11/2019
ABIERTO Presencial Curs

  Noticies destacades

  • 03 de octubre de 2019

  Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2020.

   

  Per això podeu aportar la vostra opinió mitjançant les enqüestes de detecció de necessitats formatives. Us adjuntam un Word amb l’enquesta que ens podeu retornar emplenada al mateix correu detecciodenecessitats@escola.es o utilitzant la intranet on hi ha penjat el document en qüestió.

   

  * Termini per a presentar la detecció de necessitats:  20 d’octubre 2019

   Llegir tota la noticia >
  • 26 de març de 2019

  “L’Escola Municipal de Formació INFORMA que s’han aprovat definitivament els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a la Base de dades general del professorat de l’EMF que configura el Registre de persones docents de l’EMF i que es relacionen a l’annex 1, per medi del Decret núm. 5159 de 18/03/2019, publicat al BOIB núm. 38 de 23 de març de 2019.

  S’adjunta el Decret d’Aprovació amb l’Annex 1 corresponent publicat al BOIB esmentat.”

   Llegir tota la noticia >
  • 14 de març de 2019

  La jornada s'emmarca dins el programa elaborat per commemorar el dia internaiconal contra el racisme i la xenofòbia que es durà a terme del dia 20 de març.

   Llegir tota la noticia >
  • 27 de febrer de 2019

  L’ Escola Municipal de Formació us informa:

  Curs “Sistema d’avaluació de competències 360”

  Amb la finalitat de millorar l’estructura del curs “Sistema d’avaluació de competències 360º” l’Escola Municipal de Formació us informa de les tres modalitats amb les quals els assistents podran triar segon el seu perfil i necessitat.

  Modalitat A: Adreçat a totes les persones que no han participat com a assistents a cursos “en línea” però tenen coneixements bàsics d’informàtica. En aquesta modalitat és obligatori la presència a la primer hora del curs, per conèixer la forma d’enregistrament i funcionament del curs.

  Modalitat B: Adreçat a totes les persones que conèixen el funcionament dels cursos “en línia” i que han participat com a assistents al menys a dos cursos organitzats per l’EMF als anys 2017 i 2018. En aquesta modalitat no cal la presència a la primera hora i la resta del curs es fa “en línia”. La inscripció a aquesta modalitat equival a responsabilitzar-se i a afirmar que sí han fet els cursos esmentats; en cas contrari el curs no tendrà validesa.

  Modalitat C: Adreçat a totes les persones que no tenen coneixements bàsics d’informàtica ni disposen dels mitjans per fer-ho. En aquesta modalitat els assistents es personaran a una primera classe presencial a on recolliran el material didàctic adient. S’els indicarà una data per fer entrega dels treballs proposats i per a l’avaluació final.

  Tendran prioritat tots els funcionaris de nivell 4 de la carrera professional.

   Llegir tota la noticia >
  • 10 de gener de 2019

  Una vegada realitzats els procediments adients, us volem presentar el Pla de formació 2019. Aquest nou pla neix, per una part, a partir de les aportacions que hem rebut de totes les persones que han tramès les seves opinions i necessitats formatives i, per l’altra, de les persones responsables dels departaments que ens han ajudat a concretar més les accions formatives que conformen el Pla.

  Les directrius de la regidoria de Funció Pública i les aportacions del sindicats han contribuit al disseny.

  Com cada any, us convidam a participar amb la vostra assistència i  amb les avaluacions de les accions formatives: les vostres opinions i comentaris ens ajuden a millorar.

  A partir d’enguany la formació agafa una dimensió més ampla amb la implementació de la carrera professional.

  El cap de servei de l’EMF

   Llegir tota la noticia >
  • 11 de desembre de 2018

  L’Escola Municipal de Formació us informa que al BOIB Núm. 153 de 6 de desembre de 2018, es publica l’oferta de cursos de llengua catalana del Pla de Formació de Llengua Catalana aprovada pel Consell de Direcció de l’EBAP per a l’any 2019.

   Llegir tota la noticia >
  • 23 de novembre de 2018

  Us volem recordar que el Pla de Formació 2018, contempla la possibilitat d’acreditar l’aprofitament de determinats cursos que es desenvolupen amb la metodologia “en línia” i que en segona convocatòria, al mes de desembre, és podran acreditar el seu aprofitament (sense l’assistència a classe ni en linea)  seguint els criteris següents:

   

  1. Hi poden participar totes les persones que no hagin formalitzat l’inscripció al curs programat dins els terminis    establerts al web de l’EMF.

   

  2. El temari de la prova estarà a l’abast dels interessats des del dia d’inscripció.

   

  3. La prova d’avaluació consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat amb aprofitament del curs, quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

   

  Palma, 20 de novembre de 2018

   El cap de servei de l’EMF

  Macià Ensenyat

   Llegir tota la noticia >
  • 19 de novembre de 2018

  CONVOCATÒRIA PELS TREBALLADORS MUNICIPALS QUE NO UTILITZEN ORDINADORS A LES SEVES TASQUES ASSIGNADES I HAN DE FER EL CURS “EN LÍNEA” “EL SISTEMA D’AVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES 360º”

   

  Hi ha personal de l’ Ajuntament de Palma que pel treball que realitzen no es preceptiu la utilització d’ordinadors i per tal motiu desconeixen una part del seu funcionament.

  Per això i per donar facilitats en la realització del curs  “Sistema d’ avaluació de competències 360º”, tots els alumnes del curs que es troben amb la situació descrita anteriorment, ho podran fer a una convocatòria especial.

  En aquesta convocatòria no hauran de utilitzar l’ ordinador, però si és obligatòria l’assistència  un dia a classe i posteriorment al final del curs per a la prova d’avaluació (Una vegada llegits, estudiats els apunts i realitzats els exercicis).

  Convocatòria:

  Classe Presencial: Dilluns dia 3 de desembre a les 16 hores a l’ aula D de l’ Escola municipal de Formació. Duració una hora. (Explicació i entrega d’ apunts)

  Avaluació: Dijous dia 20 de desembre  a les 16 hores. (entrega de treballs i  exàmen tipus test).

  Els interessats en aquesta convocatòria especial, s’han d’inscriurer previament al curs “en línea” “Sistema d’avaluació de competències 360º” i després sol.licitar aquesta convocatòria especial a l’adreça electrònica cursosonline@palma.es 

   

   Llegir tota la noticia >
  • 08 de febrer de 2019

  Activitats dels alumnes: Partint del model del curs de menys durada, 10 hores, s’stableixen  les següents accions que s’incrementaran en funció de la durada del cursos:

  • El curs tendrà un mínim de 3 sessions d’ una hora de chat amb els alumnes. Cada alumne està obligat a entrar com a mínim una vegada al Chat i fer una consulta o un comentari.
  • Cada alumne haurà de fer com a mínim una intervenció al Forum.
  • El cur se distribuirà en tres parts  i a cada part hi haurà un exercici o control d’avaluació que s’ha de fer per part de l’ alumne obligatòriament.
  • Es dissenyarà una activitat que pot consistir amb la confecció d’un esquema, resumen, opinió personal, emplenar un “crucigrama” , etc
  • Al final del curs es ferà una avaluació global.
   Llegir tota la noticia >
  • 14 de agost de 2018

  “  L’Escola Balear d'Administració Pública de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, INFORMA:


  El passat dijous dia 9 d'agost es va publicar la convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al darrer trimestre de l’any 2018.

  Podeu consultar les instruccions de matriculació i el contingut dels plans publicats mitjançant el següent enllaç:

  http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M159&lang=CA&cont=6815

  El termini d'inscripció és del 10 al 26 d’agost, ambdós inclosos.

  Recordau que per matricular-vos heu d'entrar a cada un dels cursos i tramitar-ne la inscripció telemàtica, preferentment. No obstant això, també podeu fer-ho en suport paper i lliurar-ho als
  registres que indiquen les instruccions.

  Enllaç al BOIB en què es va publicar la resolució del director gerent de l'EBAP:

  http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/98/1014627   “

   Llegir tota la noticia >
  • 12 de abril de 2018

  Us adjuntam el cartell amb tota la informació sobre formació sobre noves masculinitats: Masculinitats no hegemòniques. Activitats amb Ritxar Bacete González

   Llegir tota la noticia >
  • 20 de març de 2018

  L’Escola Municipal de Formació us vol informar de la possibilitat de realitzar cursos MOOC (cursos online massius i oberts). Al document adjunt podeu veure amb més detall què són aquests tipus de cursos i les possibilitats que ofereixen. 

   Llegir tota la noticia >
  • 27 de febrer de 2018

  El pròxims dies 9 i 10 de març es farà la Jornada de “Contractació i consum responsable a les administracions. Nova llei de contractació, una eina per a la transformació de l’entorn social i econòmic” al Centre Flassaders de Palma.

   

   

   

   Llegir tota la noticia >
  • 21 de febrer de 2018

   

  Atès que els processos de selecció del professorat s’han de basar en la transparència i tenir com a objectiu disposar dels professionals més adients per a la tasca fonamental de la formació i la capacitació del personal de les administracions, s’ha considerat procedent establir un procediment que garanteixi aquesta transparència i aquest objectiu en la selecció del professorat que ha de tenir cura de la  formació i la capacitació del personal de l’Ajuntament de Palma. Per la qual cosa s’ha aprovat el Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents ressenyat i, un cop publicat al BOIB núm. 21 de 15 de febrer de 2018, s’obri el termini de presentació de sol·licituds d’inscripció i que finalitzarà el proper 15 de març de 2018 complimentant  el formulari de l’annex 2  que s’adjunta i que  s’ha de trametre per correu electrònic a la següent adreça:  escolamunicipaldeformacio@palma.es

   S’adjunta Decret i Annex 1 i 2.

   

   Llegir tota la noticia >
  • 25 de gener de 2018

   S'ha aprovat la  convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al primer semestre de l’any 2018 per l’EBAP:

  Aquí teniu l’enllaç:

    Pla de Formació de Seguretat i Emergències del primer semestre de l'any 2018  

   

   Llegir tota la noticia >
  • 11 de gener de 2018

  S'adjunta enllaç convocatòria per part d'Illenc de 54 cursos i 19 tallers de llengua catalana

   

  https://www.caib.es/sites/llenguacatalana/ca/febrer_maig_2018/

   

   

   Llegir tota la noticia >
  • 26 de abril de 2017

  El Pla de Formació 2017 contempla la possibilitat d’acreditar l’aprofitament de determinats cursos que es desenvolupen amb la metodologia “en línia”, sense que els interessats a accedir a aquestes proves d’avaluació haguessin realitzat, al seu moment, la inscripció i per tant la participació a aquets cursos.

   Els criteris per a poder participar seran els següents:

        1.   Al mes de juny es convocarà la prova d’acreditació pels cursos realitzats dins el primer semestre i al mes de desembre pels convocats dins el segon semestre. Hi podran participar totes les persones que no hagin formalitzat l’inscripció al curs programat dins els terminis    establerts

        2.   Podran participar a aquestes proves d’avaluació totes les persones que així ho desitgin, obrint-se el termini per a les inscripcions al mes d’abril per la prova de juny i el mes d’octubre per a les proves de desembre.

        3.    El temari de la prova estarà a l’abast dels interessats des del dia d’inscripció.

        4.    La prova d’avaluació consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat amb aprofitament del curs quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

  Palma, 7 de març de 2017

   El cap de servei de l’EMF

  Macià Ensenyat

   Llegir tota la noticia >
  • 18 de febrer de 2016

  Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial

  Veure el BOIB núm. 21 de 13 de febrer de 2016. Secció II. Autoritats i Personal. Pàg. 4040

   

   Llegir tota la noticia >
  • EMF - 08 de novembre de 2012

  Es comunica a tot el personal que fa cursos de formació durant la jornada laboral:

  1. Cursos fets algunes hores de distints dies: En aquest cas, el personal te obligació de fitxar quan surtin del seu centre de treball i quan hi tornin. Han de fixar el codi 6 de "cursos de formació".
  2. Cursos d’una durada de tota la jornada laboral: En aquests cursos que es realitzen durant tota la jornada laboral, i que la persona ja no acudeix directament al seu centre de treball,  poden fitxar a l'arribada a qualsevol terminal de Policia amb el codi 6 a l'entrada i a la sortida o bé no fitxar i justificar-ho amb l'informe d'absència indisposició.


  El compliment d’aquest requisit permetrà a Prestacions i Control agilitzar la seva tasca i evitar malentesos en el control horari.

   Llegir tota la noticia >
  • 09 de juliol de 2012

  Les persones que han estat denunciades per presumpta infraccions de neteja, renous i/o inserció d’animals de companyia d’acord amb els decrets números 16.815, 24.104  i  24.211 de 20, 22 i 23 de desembre de 2011, respectivament (BOIB núm.2 de 05.01.2012) poden demanar que es deixi en suspens l’execució corresponent a la infracció de fins a 300 €, sol·licitant la inscripció al programa formatiu Commutació de multes a les infraccions de neteja, renous i inserció d’animals, de dues hores de durada

   Llegir tota la noticia >
  • 03 de maig de 2011

  La proposta d'una nova eina de gestió formativa que figurava a la programació de l'any 2011 ja és una realitat.

   Llegir tota la noticia >
  Identifica't
  • Adreça electrònica
  • Contrassenya

  Dona’t d’alta

  Encara no t’has registrat?


  Instruccions per demanar el crèdit de les 40 h


  Accés curs online