Noticies

 • 21 de febrer de 2018

 

Atès que els processos de selecció del professorat s’han de basar en la transparència i tenir com a objectiu disposar dels professionals més adients per a la tasca fonamental de la formació i la capacitació del personal de les administracions, s’ha considerat procedent establir un procediment que garanteixi aquesta transparència i aquest objectiu en la selecció del professorat que ha de tenir cura de la  formació i la capacitació del personal de l’Ajuntament de Palma. Per la qual cosa s’ha aprovat el Procediment de creació i manteniment del Registre de persones docents ressenyat i, un cop publicat al BOIB núm. 21 de 15 de febrer de 2018, s’obri el termini de presentació de sol·licituds d’inscripció i que finalitzarà el proper 15 de març de 2018 complimentant  el formulari de l’annex 2  que s’adjunta i que  s’ha de trametre per correu electrònic a la següent adreça:  escolamunicipaldeformacio@palma.es

 S’adjunta Decret i Annex 1 i 2.

 

 Llegir tota la noticia >
 • 25 de gener de 2018

 S'ha aprovat la  convocatòria dels cursos del Pla de Formació de Seguretat i Emergències per al primer semestre de l’any 2018 per l’EBAP:

Aquí teniu l’enllaç:

  Pla de Formació de Seguretat i Emergències del primer semestre de l'any 2018  

 

 Llegir tota la noticia >
 • 11 de gener de 2018

S'adjunta enllaç convocatòria per part d'Illenc de 54 cursos i 19 tallers de llengua catalana

 

https://www.caib.es/sites/llenguacatalana/ca/febrer_maig_2018/

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 02 de novembre de 2017

Us informam de les següents activitats formatives oferides des de l'EBAP.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • 10 de octubre de 2017

“Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2018.

Per això posam al vostre abast el qüestionari que podreu trobar a la Intranet Municipal -apartat Escola Municipal Formació/detecció necessitats formatives- i us demanam que l’ompligueu per, acte seguit, remetre-ho a l’Escola a l’adreça electrònica    Detecciodenecessitats@palma.es

Les conclusions que es treuran d’aquestes enquestes conformaran la base pel disseny del Pla  amb l’objectiu de respondre a les necessitats formatives professionals.

10 d’octubre de 2017

El cap de Servei

Macià Ensenyat Estarelles

 

 Llegir tota la noticia >
 • 27 de setembre de 2017

El pròxim dia 5 d'octubre al casal de barri Son Cànaves a partir de les 10h es debatiran els següents continguts:

1. Contextualització dels pressuposts participatius a Mallorca

2. Experiència del pressuposts participatius a Palma.

3. Pressupost variable. Experiència pilot a Sencelles.

4. Grups de discussió. a. Funcionament dels pressuposts participatius, bases i normativa.

b. Sistema de participació: plataforma digital o presencial. c. Com involucrar a la ciutadania. reptes per sumar.

5. Experiències a municipis: Madrid i municipis d'Andalusia.

 Llegir tota la noticia >
 • 05 de maig de 2017

Per veure la imatge de l'esquerra ampliada, us situau damunt i clicant el botó dret del ratolí seleccionau "ver imagen"

19 i 20 de Maig
I JORNADA SOBRE FISCALITAT JUSTA
Palma, ciutat declarada lliure de paradisos fiscals
Que són els paradisos fisclas? Com operen? Que són els papers de Panamà? Com ens afecta tot plegat a la
ciutadania?
Lloc: Centre Falssaders. Sala de conferències. 2ª planta
Objectiu: Donar a conèixer les desigualtats que comporten el frau fiscal i l’elusió fiscal
d’empreses i grans fortunes, ja que avui en dia, un 20% de persones viuen sota el llindar de la
pobresa al nostre país, des del 2007 el numero de persones amb ingressos baixos o molt
baixos ha passat del 22% al 39%. Alhora, entre el 2011 i el 2014, han augmentat un 26,3% el
número de contribuents que declaren més de 150.000 euros a l’estat espanyol i el nombre de
multimilionaris (patrimoni superior a 30 milions d’euros) ha augmentat un 44%. Una fiscalitat
justa hauria de ser la via per la qual obtenir els ingressos necessaris i revertir tal situació de
desigualtat. El que volem és treballar per trobar respostes, i aportar mesures concretes per
poder revertir aquesta situació de desigualtat.
Metodologia: seran dos dies de formació, amb una taula rodona, conferències i debat obert.
Diferents càrrecs i experts en la matèria intercanviaran opinions des dels diversos punts de
vista, d’acord als càrrecs i responsabilitats que ocupen actualmente.
Dia 19 a les 18h
18:00 – Benvinguda.
18:15 – Taula rodona: «El frau fiscal a ca nostra»
Quina és la situació del frau i l’elusió fiscal a casa nostra? Fiscalitat municipal amb prespectiva
de génere.
Quines accions es duen a terme? Quines podriem fer? Es farà primer una breu exposició per
part de les ponents i després donarem lloc al debat i preguntes.
“Quina és la situació del frau i l’elusió fiscal a casa nostra?” Aurora Jhardi, 1º tinent de batlia,
regidora de Funció Pública i Govern Interior. Quina és la situació de frau i elusió fiscal al nostre
Ajuntament, quines accions s’han dut a terme per poder fer front a aquesta evasió d’impostos
que és un frau a la democràcia.
“Fiscalitat municipal amb prespectiva de génere”. Iolanda Fresnillo, activista social membre de
la Plataforma per l’Auditoria Ciutadana del Deute i de la cooperativa Ekona, ens donarà la visió
de prespectiva de gènere dintre la fiscalitat municipal. (15-20 minuts)
«Campanya: Zones Lliures de Paradisos Fiscals», Patricia Cantarell, membre d’Oxfam
Intermón i de la Plataforma per una Fiscalitat Justa. Ens expicarà la campanya que estan
realitzant des d’Intermón sobre el que suposa l’evasió fiscal i els mecanismes que es poden
aplicar per combatre aquesta pràctica il.lícita. (15-20 minuts)
Modera: Aurora Jhardi, 1º tinent de batlia, regidora de Funció Pública i Govern Interior.
Dia 20 a les 11h
Es realitzaran diverses ponències sobre fiscalitat justa fora de l’àmbit municipal.
11h Obertura del dia: Joana Maria Adillón, Directora General de Funció Pública
11:10h «Mesures fiscals per respondre a la massificació turística», Margalida Ramis, Gob

11:25h «El mercat perfecte no inclou imposts. Adoctrinament neoliberal a la universitat» Xavi
Mir, Professor d’Economia.
11:40h «Fiscalitat justa a les administracions?». Carlos Sanchez-Mato, Regidor d’economia i
hisenda de Madrid.
12:00 – Debat obert
13:00- Tancament de les jornades.
Modera: Joana Maria Adillón, Directora General de Funció Pública
Inscripcions a: escolamunicipaldeformacio@palma.es
Organitza: Area de Funció Pública i Govern Interior

 Llegir tota la noticia >
 • 28 de abril de 2017

Destinataris: Totes les persones que no hagin assistit als cursos en línia que es detallen al punt 3 i que vulguin presentar-se a les proves que es duran a terme i així poder aconseguir l’acreditació de l’aprofitament del curs.

 

 1. Cursos:

 

CURS             Data inscripció Data proves                LLOC

Funció Pública 1ª edició 2017 ,

De 8 a 30 de maig

14/06/2017

AULA G   

 

ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Introducció al Dret Civil 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

Introducció al Dret Penal 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

 

 1. 3.      Inscripció:

 

Al web de l’Escola Municipal de Formació http://emfpalma.es/. El nom dels cursos és “Avaluació per acreditar aprofitament  +  el nom del curs)”.

 

 1. 4.      Temari/documentació:

 

La podreu trobar a partir del 1r dia de la data d’inscripció entrant al curs en qüestió a través del vostre compte al web de l’Escola http://emfpalma.es/.

 

 

 1. 5.      Prova d’avaluació:

 

Consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat l’aprofitament del curs, quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

 

 

 

 Llegir tota la noticia >

 

1-8 de 29 noticies
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis