Noticies

 • 03 de abril de 2020

L’EMF us informa que:

 Atesa la situació que ens envolta, des de l’Escola us oferim la possibilitat de participar a cursos que canvian la seva metodologia presencial per altres. Intentam i amb la col-laboració de l’equip docent, poder adaptar el continguts dels cursos i obrir al personal municipal un catàleg d’accions formatives que per les seves característiques permeten aquestes adaptacions.

Trobareu cursos en modalitat “en línea”, distància i distància tutoritzada, a on es crea una aula virtual. A cada curs i dins els apartats de: metodologia o requisits, podreu veure els minims tècnics que es demanen per poder participar activamente al curs.

A partir d’ara podeu trobar al  web de l’EMF, els cursos que es troben en actiu per poder realitzar la vostra inscripció, a hores d’ara, són:

 1.  Introduccio al dret civil.
 2.  Introducció al codi penal
 3.  Procediment administratiu. Llei 3972015.
 4.  Intervenció en riscs químics I.
 5.  Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral (obligatori per a la carrera professional).
 6.  Prevenció de riscs laborals. Distància tutoritzada, 1ª edició 2020.
 7.  Conceptes bàsics de l’accident de trànsit. Distància tutoritzada. 1ª edició 2020

 A partir d’ara us recomenam que consulteu el web de l’EMF a on aniran sortint les publicacions de nous cursos i accions formatives que poden ser del vostre interès.

El cap de servei de l’EMF

Macià Ensenyat

 

 

 Llegir tota la noticia >
 • Macià Ensenyat. Cap de servei de l'EMF - 01 de abril de 2020

Programació d'accions formatives no presencials 

 Llegir tota la noticia >
 • 07 de gener de 2020
"L’Escola Municipal de Formació informa: El Pla de Formació 2020 preveu 30 edicions del curs El sistema d’avaluació de competències 360 i 30 de Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral per alpersonal que enguany hagi d’assolir un nivell superior de carrera profesional o consolidar el que té. La inscripció a aquests dos cursos s’haurà de sol·licitar a escolamunicipaldeformacio@palma.es, i serà la pròpia escola qui assigni a l’alumnat  a l’edició corresponent ".
 
 Llegir tota la noticia >
 • 19 de desembre de 2019

Acabats els procediments establerts per al disseny del Pla de formació anual, us presentam el del any 2020. Aquest nou Pla respon a moltes demandes que s’han anat analitzant i valorant durant els mesos d’octubre i novembre, per ara i després de ser aprovats per Mesa General, posar-ho en coneixement de tot el personal de l’Ajuntament de Palma, destinataris d’aquest Pla.

Si haguessim de definir el Pla d’enguany ho podríem fer des de quatre aspectes o eixos importants: les competències, servei públic, ordenament jurídic i carrera professional, pilars bàsics del desenvolupament del pla anual.

Des de l’Escola Municipal de Formació us convidam a participar activament a les accions formatives programades i a les que puguin publicar-se a través del nostre web www.emfpalma.es , intranet municipal, etc, amb l’objectiu de millorar la prestació dels serveis municipals a la ciutadania.

El cap de Servei de l'EMF

 Llegir tota la noticia >
 • 03 de octubre de 2019

Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2020.

 

Per això podeu aportar la vostra opinió mitjançant les enqüestes de detecció de necessitats formatives. Us adjuntam un Word amb l’enquesta que ens podeu retornar emplenada al mateix correu detecciodenecessitats@escola.es o utilitzant la intranet on hi ha penjat el document en qüestió.

 

* Termini per a presentar la detecció de necessitats:  20 d’octubre 2019

 Llegir tota la noticia >
 • 26 de març de 2019

“L’Escola Municipal de Formació INFORMA que s’han aprovat definitivament els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a la Base de dades general del professorat de l’EMF que configura el Registre de persones docents de l’EMF i que es relacionen a l’annex 1, per medi del Decret núm. 5159 de 18/03/2019, publicat al BOIB núm. 38 de 23 de març de 2019.

S’adjunta el Decret d’Aprovació amb l’Annex 1 corresponent publicat al BOIB esmentat.”

 Llegir tota la noticia >

 

1-8 de 27 noticies
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis