Notícies

  • de de

Normes per a la inscripció al curs “Formación en igualdad de oportunidades: aplicación pràctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”

Inscripció curs en línea “Formación en igualdad de
oportunidades: aplicación pràctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”

Des de la prefectura de la policia local han realitzat les gestions pertinents perque el
personal de policia local de Palma pugui accedir a curos de formació amb la modalitat
en línea de la Escuela virtual de igualdad . Per això tots els interessats necessitaran
realitzar uns pasos previs per a la seva inscripció al curs “Formación en igualdad de
oportunidades: aplicación pràctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”
1. Inscriurer-vos al web de l’Escola Municipal de Formación. Trobereu la
possiblitat de inscripció al nom del curs “Formación en igualdad de
oportunidades: aplicación práctica en el àmbito de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad”. Hi trobereu una breu informació del curs ja que la informació
detallada és pot consultar a http://escuelavirtualigualdad.es/como-inscribirse/.
però no podreu apuntar-vos.
2. Una vegada acabat el termini d’inscripcions un responsable de l’EMF es posarà
en contacte en cada un dels inscrits pero donar les instruccions pertinents per
accedir al curs, facilitant un codi d’accés.
3. Des de la organització del curs insisteixen en que que només podran inscriurer-se
a un sol curs i és al que s’esmenta a dalt. Qualsevol errada al procés suposarà
l’anul.lació de la inscripció.

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis