Notícies

  • de de

Informació i instruccions per a la inscripció als cursos EBAP

L'EMF us proposa la participació a les nou accions formatives que es faran a càrrec de les subvencions INAP i gestionades per a l'EBAP.

D

Us informam de les diferents accions formatives que l’Escola Municipal de Formació ha tramès a l’EBAP per a la seva execució en el marc de les subvencions  INAP.  Per a les inscripcions als cursos que a continuació es relacionen haureu de seguir les instruccions que es detallen tot seguit, exceptuant l'asssitència al recicaltge troncal 2015 per a policies locals ja que l'assistència es formalitza per procediments interns.

 

INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A CURSOS EBAP

 

La inscripció a les activitats formatives d’aquest pla s’ha de fer mitjançantla matriculació per Internet, per a la qual cosa s’ha d’accedir a la pàgina web < http://ebap.caib.es >; a continuació, s’ha d’accedir a <Plans de formació de l’EBAP 2015>; a continuació, s’ha d’accedir a <Pla de Formació per a Entitats Locals 2015>; finalment, s’ha d’accedir a la matriculació mitjançant la fitxa de cada activitat. No s’ha d’enviar a l’EBAP el justificant de matriculació que apareix al final del procediment.

 

D’altra banda, les persones interessades han d’adjuntar a les seves sol·licituds una fotocòpia de la capçalera de la darrera nòmina o un document que acrediti que estan en situació laboral activa. La capçalera de la nòmina o el document acreditatiu de la situació activa es poden enviar al número de fax 971 17 76 19 o a l’adreça electrònica < formaciogeneral@ebap.caib.es >.

 

 

 

CURS

Nombre alumnes

Hores

Edicions

Lloc

Dates

Reciclatge troncal policia local. 2015. 9 edicions

225

12

9

Escola municipal de formació

Del 16/09 al 19/11 els dimecres i dijous

Actualització de transport de mercaderies i persones. Documentació

25

10

1

Escola municipal de formació

10 i 11 de novembre

Bombers. Intervenció en falsos sostres

12

24

1

Parc Son Malferit i instal·lacions diverses

Del 21 al 23 d’octubre

Actualització legislativa en matèria penal. On line.

30

10

1

Ebap 

A determinar EBAP

Anàlisi de xarxes elèctriques. Nivel bàsic

10

12

1

Aula de formació de Son Pacs

Del 3 al 6 de novembre

Dret civil II. On line.

30

15

2

 Escola municipal de formació

Del 27 d’octubre al 23 de novembre

Coaching per a equips

20

15

1

Escola municipal de formació

El 9, 10, 11, 16 i 17 novembre

Bombers. Noves tècniques intervenció accidents trànsit.

12

15

1

Parc Son Malferit i instal·lacions diverses

Mes de novembre, a concretar els dies

Llei de subvencions en línia  

25

20

1

Escola municipal de formació

Del 23 d’octubre al 20 de nove

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis