Notícies

  • de de

Termini d’inscripció als cursos de llengua catalana de l’EBAP

El termini d'inscripció als cursos de llengua catalana de l'EBAP estarà obert del 5 al 19 de desembre (ambdós inclosos). En aquests cursos, hi pot participar el personal empleat públic de qualsevol administració del territori de les Illes Balears (CAIB, consells insulars, ajuntaments, Estat...). Tota la informació relativa al pla de llengua catalana (oferta de cursos, modalitats d'aprenentatge, horaris, inscripció...) es pot consultar a la pàgina web < http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2705 >.

 

Cercador de cursos








Informat't sobre els terminis