Notícies

  • 18 de febrer de 2016

Convocatòria EBAP de proves d'acreditació de l'aptitud física per a Policia Local

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública, a proposta del director gerent, per la qual es convoquen proves d’acreditació de l’aptitud física dels membres dels cossos de policia local adequades a l’exercici de la funció policial

Veure el BOIB núm. 21 de 13 de febrer de 2016. Secció II. Autoritats i Personal. Pàg. 4040

 

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis