Notícies

  • de de

OBERT EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ, PER AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT, A LES PROVES LLIURES PER A CURSOS EN LÍNIA

Destinataris: Totes les persones que no hagin assistit als cursos en línia que es detallen al punt 3 i que vulguin presentar-se a les proves que es duran a terme i així poder aconseguir l’acreditació de l’aprofitament del curs.

 

  1. Cursos:

 

CURS             Data inscripció Data proves                LLOC

Funció Pública 1ª edició 2017 ,

De 8 a 30 de maig

14/06/2017

AULA G   

 

ESCOLA MUNICIPAL DE FORMACIÓ

Introducció al Dret Civil 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

Introducció al Dret Penal 1ª edició 2017

De 7 a 29 de maig

13/06/2017

 

  1. 3.      Inscripció:

 

Al web de l’Escola Municipal de Formació http://emfpalma.es/. El nom dels cursos és “Avaluació per acreditar aprofitament  +  el nom del curs)”.

 

  1. 4.      Temari/documentació:

 

La podreu trobar a partir del 1r dia de la data d’inscripció entrant al curs en qüestió a través del vostre compte al web de l’Escola http://emfpalma.es/.

 

 

  1. 5.      Prova d’avaluació:

 

Consistirà en la resolució d’un cas pràctic relacionat amb la matèria del curs. S’entendrà superada i per tant acreditat l’aprofitament del curs, quan l’alumnat superi o iguali  la qualificació de 7 punts amb un màxim de 10 punts.

 

 

 

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis