Notícies

  • de de

DERTECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

“Al llarg del mes d’octubre, l’Escola Municipal de Formació comença les gestions i tràmits necessaris per a la detecció de necessitats formatives, pas prèvi al disseny del Pla de formació 2018.

Per això posam al vostre abast el qüestionari que podreu trobar a la Intranet Municipal -apartat Escola Municipal Formació/detecció necessitats formatives- i us demanam que l’ompligueu per, acte seguit, remetre-ho a l’Escola a l’adreça electrònica    Detecciodenecessitats@palma.es

Les conclusions que es treuran d’aquestes enquestes conformaran la base pel disseny del Pla  amb l’objectiu de respondre a les necessitats formatives professionals.

10 d’octubre de 2017

El cap de Servei

Macià Ensenyat Estarelles

 

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis