Notícies

  • 19 de desembre de 2019

PLA DE FORMACIÓ 2020 PER A LES PERSONES TREBALLADORES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Acabats els procediments establerts per al disseny del Pla de formació anual, us presentam el del any 2020. Aquest nou Pla respon a moltes demandes que s’han anat analitzant i valorant durant els mesos d’octubre i novembre, per ara i després de ser aprovats per Mesa General, posar-ho en coneixement de tot el personal de l’Ajuntament de Palma, destinataris d’aquest Pla.

Si haguessim de definir el Pla d’enguany ho podríem fer des de quatre aspectes o eixos importants: les competències, servei públic, ordenament jurídic i carrera professional, pilars bàsics del desenvolupament del pla anual.

Des de l’Escola Municipal de Formació us convidam a participar activament a les accions formatives programades i a les que puguin publicar-se a través del nostre web www.emfpalma.es , intranet municipal, etc, amb l’objectiu de millorar la prestació dels serveis municipals a la ciutadania.

El cap de Servei de l'EMF

Documents relacionats

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis