Notícies

  • 08 de gener de 2020

Inscripció als cursos "El sistema d’avaluació de competències 360" i "Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral "

"L’Escola Municipal de Formació informa: El Pla de Formació 2020 preveu 30 edicions del curs El sistema d’avaluació de competències 360 i 30 de Conceptes bàsics d’igualtat a l’àmbit laboral per alpersonal que enguany hagi d’assolir un nivell superior de carrera profesional o consolidar el que té. La inscripció a aquests dos cursos s’haurà de sol·licitar a escolamunicipaldeformacio@palma.es, i serà la pròpia escola qui assigni a l’alumnat  a l’edició corresponent ".
 

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis