Notícies

  • 16 de octubre de 2020

Ampliació termini per a presentar les necessitats formatives del personal funcionari per a l'any 2021

 
"En relació a la presentació de necessitats formatives que heu pogut rebre o detectar durant aquest any  i que us vàrem demanar per correu general, US INFORMAM que el termini per a la seva presentació s'amplia al proper dia 27 d'octubre.  

Us adjuntam els fulls de detecció de necessitats per emplenar en format word i pdf.  

Un cop emplenat (ho podeu emplenar amb el format word o pdf que us vagi millor) ho podeu enviar a l'adreça electrònica "escolamunicipaldeformacio@palma.cat" , abans del 27 d'octubre.  "

Documents relacionats

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis