Notícies

  • Macià Ensenyat - 26 de abril de 2021

Itinerari fomatiu per a comandaments de l'Ajuntament de Palma

Itinerari formatiu adreçat a totes les persones comandaments intermedis de l'Ajuntament de Palma

Itinerari formatiu adreçat als comandaments intermedis de l'Ajuntament de Palma. Es divideix en tres mòduls. 1e mòdul. Troncal, comú per a totes les persones inscrites. Consta de quatre accions formatives de 15h de durada cada una.

Mòdul 2n. Per a tots els qui han realitzat el mòdul 1. Es divideix en dos grups, segons la categoria professional. Durada de 30h dividit en tres accions formatives per a cada grup.

Mòdul 3e. Es proposan 7 accions formatives de les quals es poden triar 3. La llista d'accions formatives proposades pot variar en funció dels perfils professionals.

Documents relacionats

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis