Notícies

  • 13 de gener de 2022

PLA DE FORMACIÓ 2022 PER A LES PERSONES TREBALLADORES DE L'AJUNTAMENT DE PALMA

Un any més us volem presentar el Pla de formació. Enguany, basant-nos en els procediments interns, vàrem començar amb la detecció de necessitats formatives: els qüestionaris que la conformen varen ser resposts per 332 persones. Aquesta dada,  lluny de servir per mostra estadística, representa un augment considerable en relació a l’any passat.

També hem rebut propostes molt interessants dels responsables dels diferents departaments així com dels sindicats.

Tot plegat i una vegada estudiada la seva viabilitat es passa a dissenyar el Pla, el qual va ser aprovat a mesa de negociació conjunta del passat dia 16 de desembre.

Enguany el Pla ve acompanyat d’un augment de les partides que el sustenten per així poder fer front a un també augment de l’activitat formativa que és fa palès si es fa un repàs de les diferents activitats proposades.

Es tracta d’un Pla dinàmic on al marge de la previsió també hi cap l’actualització i la resposta immediata davant una necessitat formativa, per això l’equip de l’EMF cerca i proposa diferents metodologies per a diferents necessitats.

Per tot això us convidam a participar activament del Pla, que és l’eina que ens pot ajudar a millorar el nostre servei a la ciutadania.

Aprofitar-ho, participau.

 

Salut i gràcies!

Documents relacionats

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis