Notícies

  • 21 de abril de 2022

Esmena data finalització termini presentació sol·licituds inscripció al Registre de Persones docents

"L'EMF informa: s'esmena la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds d'inscripció al Registre de Persones docents que, enlloc de ser 26 d'abril de 2022, serà de 5 maig de 2022 (per quan s'ha detectat que el còmput de dies 15 hàbils a partir de la data de publicació al web finalitza en aquesta data i no en la ressenyada anteriorment)."

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis