Notícies

  • 26 de agost de 2022

Acta de la comissió de valoració dels aspirants a formar part de l’ampliació del Registre de personal docent de l’Escola Municipal de Formació de l’Ajuntament de Palma

Presentades al·legacions a la resolució, núm. 10.455 de 10 de juny de 2022 publicada al BOIB núm. 88 de 7 de juliol de 2022  per la qual s’aprovaven provisionalment  els resultats de la valoració de mèrits de les persones inscrites a l’ampliació del Registre de persones docents de l’Escola Municipal de Formació i, un cop reunida la comissió de valoració, el passat 27 de juliol de 2022, s’ha resolt el següent:

Resolució de les al·legacions presentades per dos aspirants

1.-Josep Maria Aguiló Roig ,DNI ***7189**

Sol·licita esser assignat a un bloc diferent del què li ha estat assignat (Bloc 5, informática), ja que no correspon al seu perfil, mèrits i competències.

La Comissió considera que l’aspirant té raó i l’assigna al bloc 4 ( Competències i actituds)

 2.-Vicente Cáceres Muñoz, DNI ***6730**

Sol·licita esser assignat al bloc 6.1 (Policia) enlloc del què li ha estat assignat (Bloc 6.3, infraestructures)

La Comissió considera que no hi ha inconvenient en accedir a aquesta sol·licitud.

                         

 

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis