1-10 de 20 cursos

Comunicació a xarxes socials: fotografia. 2ª edició, 2020 Personal de la regiduria de cultura Xarxes socials 8 16 03/03/2020
05/03/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 9 a 13 h
1ª Recuperació Test Curs "El sistema d' avaluació de competències 360 º" 2020. Sols pels funcionaris que tenguin pendent el test. 1 40 09/03/2020
09/03/2020
ABIERTO Presencial Altres dia 9 de març a les 17 hores.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A)Restringit. 6 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 30 09/03/2020
22/03/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 9 de març a les 15,00 hores primera i única classe explicativa del curs
Obligacions, codi ètic i responsabilitats dels funcionaris. 9a edició, 2020 Personal de nova incorporació Codi ètic 4 25 10/03/2020
10/03/2020
RESTRINGIT Presencial Curs de 9 a 13,30h
Reforma del codi penal per L.O. 2/2019 i delictes contra la seguretat viària. 2ª edició, 2020. Policia Tècniques policials 4 20 10/03/2020
10/03/2020
ABIERTO Presencial Curs 8'30 a 10'30 i 11'00 a 13'00
Comunicació a xarxes socials: disseny. 1ª edició, 2020 Personal de la regiduria de cultura Xarxes socials 8 16 11/03/2020
18/03/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 9 a 13 h
Jornada sobre envelliment actiu i dolor. 1ª edició, 2020 Personal funcionari laboral i altres Envelliment 6 12 12/03/2020
12/03/2020
ABIERTO Presencial Jornada 8 a 14:30
Protecció d'autoritats. 1ª edició. Policia Local 2020. Policia Tècniques policials 16 12 16/03/2020
18/03/2020
ABIERTO Presencial Curs
Intervenció en riscs químics I. SCIS 2020. 1ª edició. 1 Preferentment integrants del SCIS fora de servei 2 Personal tècnic amb competències en el tema 3 Policia Local fora de servei Riscs químics 10 25 16/03/2020
17/03/2020
ABIERTO Presencial Curs 8'00 a 13'00
Com comunicar en igualtat 1ª edició 2020 Personal municipal administratiu i tècnic que realitza funcions comunicatives als serveis municipals - presta suport tècnic a entitats - associacions i col·lectius o realitza atenció directa a la ciutadania Igualtat 10 20 16/03/2020
18/03/2020
ABIERTO Presencial Curs 9:30 a 13:30 h
    1-10 de 20 cursos


Pla Municipal de Formació 2020 (PDF - 1.22MB)Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis