1-10 de 33 cursos

La nova tramitació dels expedients d'aprovació de les certificacions d'obres i factures i el reconeixement d'obligacions dels contractes que no tenguin la consideració de menors. 1a edició. 2022 Caps de departament i servei Contractació 4 30 06/10/2022
06/10/2022
ABIERTO Presencial Jornada 9:00 a 13:00
Formació sobre protecció de dades. 9a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 5 20 11/10/2022
11/10/2022
ABIERTO Presencial Curs De 9.00 a 14.00 hores
Registre de "partes diarios/servicio" de l'aplicació EUROCOP. 7a edició 2022 Policia de trànsit Tècniques policials 2 16 14/10/2022
14/10/2022
RESTRINGIT Presencial Curs de 12,00 a 14,00 Es canvia la data per motius organitzatius de l'Escola, del 10 d'octubre pasa a 14 d'octubre Es canvia la data per motius organitzatius de l'Escola, del 10 d'octubre pasa a 14 d'octubre
Introducció Dret Civil. Distància tutoritzada. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Conceptes bàsics de Dret Civil 10 20 17/10/2022
20/11/2022
ABIERTO Online Curs sense horari
Reciclatge troncal Policía Local 22a edició 2022 Policia 12 20 18/10/2022
19/10/2022
RESTRINGIT Presencial Curs 8.00 a 14.30 hores
Formació en protecció de dades (versió aprofitament).10a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Protecció de dades 10 20 18/10/2022
18/10/2022
ABIERTO Blended Curs 9 a 14 h.
Gestió de l'estrés I. Música per a l'entrenament de l'atenció. 4a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Gestió de l'estrés 12 15 24/10/2022
28/10/2022
ABIERTO Presencial Curs 10 a 14 h
Llei de Contractes del Sector Públic (II). Plecs i procediments contractuals. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 24/10/2022
26/10/2022
ABIERTO Presencial Curs dia 24 i 25 de 16 a 19 hores i dia 26 de 16 a 20 hores.
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. Distància tutoritzada. 9a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma que disposi d'una adreça electrònica personal Igualtat 4 25 24/10/2022
28/10/2022
ABIERTO Online Curs Distància
Dret Penal II. Distància tutoritzada. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma (prioritat policia local) 10 20 24/10/2022
20/11/2022
ABIERTO Online Curs Sense horari
    1-10 de 33 cursos


Pla Municipal de Formació 2022 (PDF - 1.22MB)Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis