El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 31/01/2022
13/02/2022
RESTRINGIT Online Curs Dia 1 de febrer de 15.30 a 16.30 atenció telefònica prèvia inscripció al @mail de l'Escola
Avaluació per acreditar aprofitament del Curs: Procediment Administratiu I. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 02/02/2022
02/02/2022
ABIERTO Blended Curs Dilluns dia 2 de febrer de 16h a 18h hores
Avaluació per acreditar aprofitament del curs: Procediment Administratiu II (casos pràctics). 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Administratiu 20 30 02/02/2022
02/02/2022
ABIERTO Blended Curs dia 2 de febrer a les 16 hores. Poden dur única i exclusivament legislació. La prova es un cas pràctic
Utilització del Portal del Personal. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Portal de Personal 3 10 14/02/2022
15/02/2022
ABIERTO Online Curs 9.30 a 12.30 h
Leislació de contractes: especial referència a la naturalesa i confecció de plecs. 1a edició 2022 Llei de contractes 10 25 14/02/2022
17/02/2022
ABIERTO Presencial + treball Curs de 16 a 19 hores
Excel intermedi, en línia. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 25 14/02/2022
17/02/2022
ABIERTO Blended Curs 9 a 11.30 hores
Model d'atenció centrat amb la persona (MACP) adaptat al serveis domiciliaris i el serveis de persones grans a l'Àrea de Benestar Social. Benestar social Benestar social 12 25 16/02/2022
28/02/2022
RESTRINGIT Blended Curs 11,00 a 14,00
Gestió integral de l'arxiu d'Urbanisme (part pràctica) 3a edició. Urbanisme 2022. Personal administratiu d'Urbanisme Gestió i arxiu de documents i expedients electrònics 5 5 29/03/2022
29/03/2022
RESTRINGIT Presencial Pràctica 9 a 14 h


  Pla Municipal de Formació 2021 (PDF - 1.22MB)  Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis