1-10 de 13 cursos

Llei de Contractes del Sector Públic (I). Elaboració de Plecs de clàusules i prescripcions tècniques, 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 04/07/2022
06/07/2022
ABIERTO Presencial Curs dilluns i dimarts de 16 19 hores i dimecres de 16 a 20 h.
Llei de Contractes del Sector Públic (II). Plecs i procediments contractuals.1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 11/07/2022
13/07/2022
ABIERTO Presencial Curs die 11 i 12 de 16 a 19 hores i dia 13 de 16 a 20 hores.
Formació sobre protecció de dades. 6a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 5 20 12/07/2022
12/07/2022
ABIERTO Presencial Curs De 9.00 a 14.00 hores
Avaluació per acreditar aprofitament del curs: Introducció Dret Penal. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 12/07/2022
12/07/2022
ABIERTO Blended Curs dia 12 de juliol de 16.00 a 18.00 h
Avaluació per acreditar aprofitament del curs: Dret Penal II. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 12/07/2022
12/07/2022
ABIERTO Blended Curs Dia 12 de juliol de 18.00 a 20.00 h
Avaluació per acreditar aprofitament del curs: Introducció Dret Civil. 2a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 12/07/2022
12/07/2022
ABIERTO Blended Curs dia 12 de juliol de 16.00 a 18.00 h
Avaluació per acreditar aprofitament del curs: Dret Civil II. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Avaluació per acreditar aprofitament 10 30 12/07/2022
12/07/2022
ABIERTO Blended Curs De 16.00 a 18.00 h
ANUL·LAT Suport bàsic vital: RCP, DESA, oxidoc. 11 ªedició 2022 Policia Equips d'emergències 80 8 20/07/2022
27/07/2022
RESTRINGIT Presencial Curs 14,00 a 22,00
Cartes de Serveis, requisits i metodologia. 1a edició 2022 Personal de l'Ajuntament de Palma Qualitat 8 20 23/09/2022
09/10/2022
17/08/2022 fins al 08/09/2022 Blended Curs de 8.30 a 14.30 horas.
Capacitació i habilitació per a l'atenció a la ciutadania. 1a edició 2022 Administració general i personal que tinguin tasques relacionades amb el lloc de feina Eficàcia en el lloc de feina 15 15 27/09/2022
06/10/2022
21/08/2022 fins al 12/09/2022 Presencial Curs de 16.30 a 19.30 hores
    1-10 de 13 cursos


Pla Municipal de Formació 2022 (PDF - 1.22MB)Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis