El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 11 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 15 14/09/2020
27/09/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 14 de setembre a les 15,00 hores primera i única classe presencial
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 12 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 15 14/09/2020
27/09/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 14 de setembre a les 15,30 hores primera i única classe presencial
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 13 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 15 14/09/2020
27/09/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 14 de setembre a les 16,00 hores primera i única classe presencial
Curs Pressupost 2021. 1ªedició. 2020 Gestió pressupostària 10 30 15/09/2020
16/09/2020
RESTRINGIT Presencial Curs de 9 a 14 hores
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 14 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 15 21/09/2020
04/10/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 21 de setembre a les 15,00 hores primera i única classe presencial
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 15 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 15 28/09/2020
11/10/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 28 de setembre a les 15,00 hores primera i única classe presencial
Capacitació i habilitació per a l'atenció a la ciutadania.1a edició, 2020 Administració general i personal que tinguin tasques relacionades amb el lloc de feina Eficàcia en el lloc de feina 15 15 05/10/2020
14/10/2020
29/08/2020 fins al 20/09/2020 Presencial Curs de 16.30 a 19.30 hores
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. Distància tutoritzada. 11ª edició 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma que disposi d'una adreça electrònica personal Igualtat 4 25 05/10/2020
05/10/2020
29/08/2020 fins al 20/09/2020 Blended Curs de 9 a 13 h
Llenguatge i comunicació igualitaris. 2ª edició, 2020. Igualtat 10 20 21/10/2020
21/10/2020
14/09/2020 fins al 06/10/2020 Blended Curs de 9 a 14 h
Teletreball .2a edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Informàtica 10 15 23/10/2020
06/11/2020
16/09/2020 fins al 08/10/2020 Blended Curs Dia 23 d' octubre de 9 a 14,30 h Més treballs online.


  Pla Municipal de Formació 2020 (PDF - 1.22MB)  Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis