1-10 de 12 cursos

Intervenció en riscs químics I. Distància tutoritzada. 2020. 1ª edició PREFERENCIA 1 MEMBRES SCIS 2 TECNICS AMB COMPETENCIA TEMA 3 POLICIA LOCAL 4 PERSONAL INFRAESTRUCTURES 5 PERSONAL URBANISME 6 RESTA DE PERSONAL MUNICIPAL Riscs químics 15 20 15/04/2020
22/04/2020
ABIERTO Blended Curs Disponibilitat 24 hores
Prevenció de riscs laborals. Distància tutoritzada. 2020. 1ª edició Personal de l'Ajuntament de Palma Prevenció de Riscs Laborals 20 20 17/04/2020
24/04/2020
ABIERTO Blended Curs 24 hores
Conceptes bàsics de l'accident de trànsit. Distància tutoritzada. 2020. 1ª edició Policia Intervenció en accidents de trànsit 20 20 17/04/2020
30/04/2020
ABIERTO Blended Curs 24 hores
Conceptes bàsics d'igualtat a l'àmbit laboral. 6ª edició, 2020. Modalitat a distància tutoritzada Personal de l'Ajuntament de Palma que disposi d'una adreça electrònica personal Igualtat 4 25 20/04/2020
20/04/2020
ABIERTO Blended Curs de 9:30 a 13:30 h
Introducció Dret Civil a distància tutoritzada.1ªedició 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Conceptes bàsics de Dret Civil 10 20 21/04/2020
11/05/2020
ABIERTO Online Curs sense horari.
Procediment administratiu LLei 39/2015. A distància tutoritzada.1a edició. 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 21/04/2020
11/05/2020
ABIERTO Online Curs S'establirà pel professor al cronograma.
Introducció al dret penal. A distància tutoritzada. 1a edició. 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 23/04/2020
13/05/2020
ABIERTO Blended Curs
La nova llei de contractes del sector públic. online. 1a edició 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 20 30 11/05/2020
29/06/2020
04/04/2020 fins al 26/04/2020 Blended Curs dia 11 de maig de 15,30 a 16,30 hores primera i única classe obligatòria. La resta del curs serà online.
Redacció de plecs. 2a edició, 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Llei de contractes 10 25 19/05/2020
21/05/2020
12/04/2020 fins al 04/05/2020 Presencial Curs dies 19 i 20 de 16 a 19 hores i dia 261de 16 a 20 hores.
Gestió de l'estrés. Música per a l'entrenament de l'atenció. 3a edició, 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Gestió de l'estrés 12 15 25/05/2020
01/06/2020
18/04/2020 fins al 10/05/2020 Presencial Curs 10 a 14 h
    1-10 de 12 cursos


Pla Municipal de Formació 2020 (PDF - 1.22MB)Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.

Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

(*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis