El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 18 edició , 2020 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 12 09/11/2020
22/11/2020
RESTRINGIT Blended Curs Dia 19 d' octubre a les 15 hores primera i única classe presencial
Diversitat Funcional i Criteris d'Accessibilitat Universal en Obres de Via Pública. 8ª edició. Infraestructures 2020 Personal tècnic d'Infraestructures Obres en la via pública 2 9 11/11/2020
11/11/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 09'00 a 11'00 hores
Diversitat Funcional i Criteris d'Accessibilitat Universal en Obres de Via Pública. 9ª edició. Infraestructures 2020 Personal tècnic d'Infraestructures Obres en la via pública 2 9 18/11/2020
18/11/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 09'00 a 11'00 hores
Diversitat Funcional i Criteris d'Accessibilitat Universal en Obres de Via Pública. 10ª edició. Infraestructures 2020 Personal tècnic d'Infraestructures Obres en la via pública 2 9 25/11/2020
25/11/2020
RESTRINGIT Presencial Curs 09'00 a 11'00 hores


  Pla Municipal de Formació 2020 (PDF - 1.22MB)  Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.

  Sol·licitud del crèdit de 40 hores (PDF - 65 Kb)

  (*)Únicament són: “Administracions Públiques (Ajuntaments, Consell Insular, CA i Adm. Estat) i cursos organitzats per alguna de les Administracions abans esmentades, així com per Col·legis Professionals.”

  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis