1-10 de 11 cursos

Introducció Dret Civil. Distància tutoritzada. 3a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Conceptes bàsics de Dret Civil 10 20 11/10/2021
07/11/2021
ABIERTO Online Curs sense horari
Formació Aplicacions informàtiques personal Administratiu Area Seguretat Ciutadana.Excel avançat 2021 grup D Personal administratiu Àrea Seguretat Ciutadana Informàtica 10 8 13/10/2021
18/10/2021
RESTRINGIT Presencial Curs de 09:00h a 11:30h
Formació Aplicacions informàtiques personal Administratiu Area Seguretat Ciutadana.Excel avançat 2021 grup E Personal administratiu Àrea Seguretat Ciutadana Informàtica 10 8 13/10/2021
18/10/2021
RESTRINGIT Presencial Curs de 11:30 a 14:00
Dret Penal II. Distància tutoritzada. 3a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma (prioritat policia local) 10 20 18/10/2021
14/11/2021
ABIERTO Online Curs Sense horari
Formació en protecció de dades (versió aprofitament). 1a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 10 15 19/10/2021
19/10/2021
ABIERTO Blended Curs 9 a 14 h.
Protecció d'autoritats. Policia Local 2021. 1a edició Policia Tècniques policials 16 12 25/10/2021
30/10/2021
ABIERTO Presencial Curs
Formació sobre protecció de dades. 2a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 5 15 26/10/2021
26/10/2021
ABIERTO Presencial Curs
Protecció d'autoritats. Policia Local 2021. 2a edició Policia Tècniques policials 16 12 28/10/2021
30/10/2021
ABIERTO Presencial Curs
Procediment Administratiu II en linea (casos pràctics). 3a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Administratiu 20 30 02/11/2021
30/11/2021
26/09/2021 fins al 18/10/2021 Online Curs sense horari.
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 17a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 08/11/2021
21/11/2021
RESTRINGIT Online Curs Dia 9 de novembre de 15.30 a 16.30 atenció telefònica prèvia inscripció al @mail de l'Escola
    1-10 de 11 cursos


Pla Municipal de Formació 2021 (PDF - 1.22MB)Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
Cercador de cursos
Informat't sobre els terminis