Obligacions del personal municipal en matèria de protecció de dades. 9a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 6 15 09/07/2021
09/07/2021
ABIERTO Blended Curs 9:30 a 11:30 h
Obligacions del personal municipal en matèria de protecció de dades. 10a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma especialment el de nova incorporació Protecció de dades 6 15 16/07/2021
16/07/2021
ABIERTO Blended Curs 9:30 a 11:30 h
El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 16a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 07/09/2021
19/09/2021
RESTRINGIT Online Curs Dia 7 de setembe de 15.30 a 16.30 atenció telefònica prèvia inscripció al @mail de l'Escola
Capacitació i habilitació per a l'atenció a la ciutadania. 1a edició 2021 Administració general i personal que tinguin tasques relacionades amb el lloc de feina Eficàcia en el lloc de feina 15 15 21/09/2021
29/09/2021
15/08/2021 fins al 06/09/2021 Presencial Curs de 16.30 a 19.30 hores


  Pla Municipal de Formació 2021 (PDF - 1.22MB)  Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis