El sistema d'avaluació de competències 360 º (modalidad A). 2a edició 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 12 01/02/2021
14/02/2021
RESTRINGIT Blended Curs Dia11 de gener a les 15.00 hores primera i única classe presencial
Gestió pressupostària i maneig de Sicalwin. 1a edició 2021 Personal que utilitza l'aplicació Informàtica 10 6 08/02/2021
10/02/2021
ABIERTO Presencial Curs De 9 a 14.00 hores
Dret Civil II a distància tutoritzada.1ª edició. 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Conceptes bàsics de Dret Civil 10 25 08/02/2021
28/02/2021
ABIERTO Online Curs sense horari.
Introducció al dret penal. Distància tutoritzada. 1a edició. 2021 Personal de l'Ajuntament de Palma Normativa 10 20 08/02/2021
07/03/2021
ABIERTO treball Curs


  Pla Municipal de Formació 2021 (PDF - 1.22MB)  Sol·licitud crèdit 40 hores

  1. Les peticions de crèdit 40 hores per assistir a cursos de formació als quals s'hagi estat admès, es tramitaran únicament a través del portal de personal .
  2. Al menú del portal hi trobareu un nou apartat "formació" des del qual s'ha de fer la tramitació. A l'apartat 10.2 del manual, trobareu com fer una nova sol·licitud.
  3. Pels cursos obligatoris o restringits NO es demana crèdit.
  4. Als efectes de control horari s'haurà de fitxar amb el codi d'entrada/sortida formació (06) i tramitar la incidència indicant el nom del curs que es realitza. Els cursos organitzats per l'escola de formació, es justificarà l'assistència sense necessitat d'adjuntar cap documentació al tramitar la incidència. Pels cursos obligatoris i/o restringits heu d'adjuntar el document (pdf), que s'adjunta al correu d'admissió, com a justificant (en el qual surt si el curs és obligatòri o restringit). Teniu en compte que aquest procés pot tardar uns dies a resoldre's.
  5. Pels cursos no organitzats per l'escola municipal de formació, s'haurà de sol·licitar el crèdit adjuntant el justificant d'admissió i el programa del curs a realitzar. Després dels marcatges d'assistència al curs, heu de tramitar una incidència al control horari que s'ha de resoldre adjuntat justificant d'assistència un cop acabat el curs.
  Cercador de cursos
  Informat't sobre els terminis