Copia de Gestió pressupostària i maneig de Sicalwin. 2ª edició, 2020 Personal que utilitza l'aplicació Informàtica 10 16 RESTRINGIT Presencial Curs De 9 a 14.00 hores
    Cercador de cursos
    Informat't sobre els terminis