Benvinguts a l'Escola Municipal de FormacióL'Escola Municipal de Formació es posa al vostre servei per a oferir-vos una formació adreçada a millorar la qualificació i les habilitats necessàries per a un desenvolupament més eficient i eficaç de los tasques inherents al vostre lloc de treball. A més a més, també s'adreça a una formació envers aspectes psicosocials del personal al servei de l'Ajuntament 

L'objectiu principal de l'Escola Municipal de Formació és el de col·laborar en la millora del servei a la ciutadania, a través de la formació continuada del personal que treballa a l'Ajuntament.

Per aconsegui r -ho ha de determinar les competències necessàries a adquirir per part del personal municipal i proporcionar amb les seves accions formatives els coneixements, habilitats, actituds i les motivacions que necessita desenvolupar el personal a cada lloc de feina concret, amb el màxim d'eficàcia i eficiència.

Amb aquesta finalitat, anualment l'Escola Municipal de Formació dissenya i aprova un Pla de Formació.Pla Municipal de Formació 2016 (XLS - 134 Kb)

A qui ens adreçam

Les persones destinataris de les accions formatives de l 'Escola Municipal de Formació són els treballadors i treballadores en actiu de l'Ajuntament de Palma o de les entitats i/o empreses municipals, segons convenis específics.

Una mica d'història

En el Ple de 29 de març de 2007 s'aprova la fusió de dos serveis municipals amb objectius semblants:l'Escola de la Policia Local i el Servei de Formació de l'Ajuntament de l'Àrea de RRHH . A partir d'aquest acord, l'Escola Municipal de Formació inicia la seva tasca.